Daňové poradenství

Naše společnost poskytuje profesionální daňové poradenství dle tuzemské i mezinárodní legislativy. Pozorně sledujeme nejnovější trendy a pohotově je aplikujeme v rámci daňové optimalizace jak pro klienty, kterým zabezpečujeme vedení účetní agendy, tak i jako samostatní externí daňoví poradci.

Daňové poradenství zahrnuje zejména:

 • Rozpoznání potřeb klienta při využití těchto služeb
 • Sestavení daňových přiznání
 • Daňová podpora při složitých ekonomických transakcích v souladu s českou, evropskou i světovou legislativou
 • Prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmu fyzických i právnických osob
 • Součinnost se správcem daně při daňové kontrole

Jaké výhody Vám přináší daňové poradenství s CONTADORIA?

 • DOKUMENTY V CLOUDU – 24 hodinový přístup k dokumentům společnosti
  (prostřednictvím zašifrovaného přístupu do CLOUDU společnosti)
 • 100% elektronizace dokumentů (ve formátu .PDF a na datovém nosiči)
 • Zastupování při jednání s úřady státní správy
 • Výměna dokumentů prostřednictvím osobního cloudu
Analyzujeme Vaši stávající situaci
Zpracujeme optimální alternativy

Předložíme Vám zpracovaný návrh

Zastoupíme Vás
Zrealizujeme předložené řešení

Chcete se nezávazně sejít a probrat Vaši situaci osobně?