Vedení účetnictví

Nabízíme komplexní zpracování a vedení účetní agendy pro právnické i fyzické osoby ze všech oborů podnikatelského i neziskového sektoru včetně přehledů splatných pohledávek a závazků, dlouhodobého majetku vč. odpisů, skladového hospodářství, vyhotovení vnitropodnikových směrnic, splnění povinnosti vůči statistickému úřadu, platební příkazy a cestovní náhrady vč. cestovních příkazů, a podkladů pro přiznání k dani z přidané hodnoty, dani z příjmů, majetkovým daním a dani silniční.

Vedení účetnictví zahrnuje zejména:

 • Účtování o ekonomických transakcích v rámci účetního období
 • Sestavení kompletní účetní závěrky (rozvaha, výsledovka, příloha k účetní závěrce)
 • Inventuru účtů k datu účetní závěrky
 • Výkaznictví na měsíční, čtvrtletní, roční bázi pro interní účely společnosti
 • Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí

Jaké výhody Vám přináší účetnictví v CONTADORIA?

 • ÚČETNICTVÍ V CLOUDU – 24 hodinový přístup do účetnictví, dokumentů a reportingu společnosti
  (prostřednictvím zašifrovaného přístupu do CLOUDU společnosti)
 • 100% elektronizace účetnictví a dokumentů (ve formátu .PDF a na datovém nosiči)
 • Sestavení účetní závěrky a daňových přiznání
 • Zastupování při jednání s úřady státní správy (až 1 hod/měsíčně)
 • Účetní a daňové konzultace (až 1 hod měsíčně)
 • Svoz dokladů (1 krát měsíčně)
 • Vkládání účetních dokladů do osobního cloudu