Zpracování mzdové agendy

Nabízíme zpracování mzdové a personální agendy zaměstnavatelům v souladu s platnými právními předpisy včetně komunikace s institucemi správy sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami a finančními úřady, zpracování výplatních listin a výplatních pásek, platebních příkazů, tvorbu pracovních smluv, zpracování přehledů pro úřady práce.

Zpracování mzdové agendy zahrnuje zejména:

 • Zpracování a výpočet mezd včetně srážek, dovolené a jiných náhrad
 • Zúčtování mezd
 • Přihlášení/odhlášení zaměstnanců
 • Zpracování přehledů pro instituce sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • Výpočet odvodů zákonného pojištění zaměstnavatele

Jaké výhody Vám přináší zpracování mzdové agendy v CONTADORIA?

 • ÚČETNICTVÍ V CLOUDU – 24 hodinový přístup do mzdové agendy
 • 100% elektronizace dokumentů souvisejících s mzdovou agendou (ve formátu .PDF a na datovém nosiči)
 • Zastupování při jednání s úřady státní správy (až 1 hod/měsíčně)
 • Účetní a daňové konzultace (až 1 hod měsíčně)
 • Svoz dokladů (1 krát měsíčně)
 • Vkládání změn, přihlášení/odhlášení zaměstnanců do osobního cloudu