Daňové a ekonomické poradenství

Poskytuje profesionální daňové poradenství dle tuzemské i mezinárodní legislativy. Pozorně sledujeme nejnovější trendy a pohotově je aplikujeme v rámci daňové optimalizace.
Nabízíme komplexní řešení a individuální přístup ke každému klientovi od prvotního rozhodnutí o započetí podnikání, přes následný servis a činnosti spojené s likvidací podniku, akvizicemi či hledáním vhodného nástupce do vedoucích pozic top managementu.

Co čekat od daňového poradenství?

 • rozpoznání potřeb klienta při využití těchto služeb
 • sestavení daňových přiznání
 • daňová podpora při složitých ekonomických transakcích v souladu s českou, evropskou i světovou legislativou
 • prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmu fyzických i právnických osob
 • součinnost se správcem daně při daňové kontrole

Co čekat od ekonomického poradenství?

 • konzultace při rozhodnutí o formě podnikání
 • založení obchodní společnosti nebo živnosti na klíč
 • změny ve formálních věcech již založeného podniku
 • zastupování na institucích státní správy
 • služby spojené se zrušením podniku
 • prodej firem a akvizice
 • hledání vhodného nástupce pro řízení společnosti
© 2014 - 2021 CONTADORIA CZ s.r.o.