Vedení mzdové agendy

Zpracováváme mzdovou a personální agendu zaměstnavatelům v souladu s platnými právními předpisy včetně komunikace s institucemi správy sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami a finančními úřady, zpracování výplatních listin a výplatních pásek, platebních příkazů, tvorbu pracovních smluv, zpracování přehledů pro úřady práce a to jak pro soukromý tak státní sektor.

Co je od nás samozřejmostí?

 • zpracování a výpočet mezd včetně srážek, dovolené a jiných náhrad
 • zúčtování mezd
 • přihlášení/odhlášení zaměstnanců
 • zpracování přehledů pro instituce sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • výpočet odvodů zákonného pojištění zaměstnavatele

Co vám můžeme dát navíc?

 • mzdy v cloudu – 24 hodinový přístup do mzdové agendy a dokumentace
 • 100 % digitalizace mzdové dokumentace
 • příprava elektronických hromadných příkazů k úhradě mezd a odvodů do bankovnictví
 • vkládání změn, přihlášení/odhlášení zaměstnanců do osobního cloudu
 • zařazení do platových tříd a stupňů dle aktuálních platových tabulek
 • komplexní tvorba smluv z pracovněprávních vztahů (HPP, DPČ, DPP)
 • výkaznictví pro ČSÚ, MŠMT, MFČR, MPSV, MZČR, MZe a další

V čem pracujeme?

složitější mzdovou agendu a mzdovou agendu pro státní sektor zpracováváme v profesionálním mzdovém systému Avensio Software

jednodušší mzdovou agendu zpracováváme v účetním softwaru Money S3

důležité mzdové exporty a dokumenty lze zobrazovat v cloudu na Google Drive Enterprise

© 2014 - 2021 CONTADORIA CZ s.r.o.