Vedení účetnictví
pro příspěvkové organizace

Komplexně zpracováme a vedeme účetní agendy pro příspěvkové organizace a jiné státní instituce.

Co je od nás samozřejmostí?

 • účtování o ekonomických transakcích v rámci účetního období
 • sestavení kompletní účetní závěrky a dílčích účetních závěrek vč. předložení zřizovateli
 • inventura účtů k datu účetní závěrky
 • výkaznictví na čtvrtletní bázi – rozbory hospodaření
 • sestavení přiznání k daním, hlášení a jiné povinnosti spojené s vedlejší činností organizace
 • sestavení návrhu rozpočtu na rozpočtovaný rok
 • sestavení střednědobého plánu
 • sestavení plánu odpisů na rozpočtovaný rok
 • zastupování před úřady státní správy
 • účast při jednání o rozborech hospodaření

Co vám dáme navíc?

 • účetnictví v cloudu – 24 hodinový přístup do účetnictví, dokumentů a reportingu společnosti
 • 100 % digitalizace účetních dokladů do PDF
 • příprava elektronických hromadných příkazů do bankovnictví
 • vlastní svoz fyzických dokladů kurýrní službou DPD Private
 • žádosti o dotace v systému OKsystem
 • výkaznictví pro Český statistický úřad (P2-04, VI1-01, ÚNP 4-01)
 • výkaznictví pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (P1-04, P1c-01)
 • výkaznictví pro Ministerstvo financí ČR (ISP)
 • výkaznictví pro Ministerstvo práce a sociálních věcí (V19a-01, V 1-01)
 • výkaznictví pro Ministerstvo zdravotnictví ČR (E(MZ) 4-01 ÚZIS)

V čem pracujeme?

finanční účetnictví zpracováváme v účetním a ekonomickém softwaru Gordic Ginis Express

veškeré elektronické doklady a digitalizované doklady a dokumenty najde klient ve svém cloudu na Google Drive Enterprise

© 2014 - 2021 CONTADORIA CZ s.r.o.